Είσαι μέλος του
Lawn & Garden Club;Log in
Θέλετε να γίνεις; Εγγραφή

Ιδιαίτερη προσοχή δίδουμε στο πότισμα ώστε στα δέντρα να είναι υπάρχει πάντα ικανοποιητική ποσότητα νερού. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να διψάσουν αλλά ούτε να υπεραρδευτούν. Η περιοχή όπου βρίσκεται ο οπωρώνας το στάδιο της καρποφορίας και η κατάσταση που βρίσκονται τα δέντρα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη.

Βήµατα για την συντήρηση του κήπου σας

Αναγνώριση προβλημάτων Επιλογή θεραπείας Βρείτε τα καταστήματα μας> με την βοήθεια των google maps

P.O.Box 12508, Λατσιά, Κύπρος, CY-2250